THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất gồm 24 lô đất tại khu quy hoạch thôn Hà Trữ Thượng, Thôn Mong A, thôn Mong C, thôn Mộc Trụ, xã Phú Gia, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

4 thoughts on “THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất gồm 24 lô đất tại khu quy hoạch thôn Hà Trữ Thượng, Thôn Mong A, thôn Mong C, thôn Mộc Trụ, xã Phú Gia, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *