THÔNG BÁO Về việc đấu giá khai thác tận dụng gỗ rừng trồng 439 cây Thông nhựa của Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *