THÔNG BÁO Về việc đấu giá khai thác tận dụng 3,9603 ha rừng trồng của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy để thực hiện dự án Bãi chôn lấp rác dự phòng Phú Sơn

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá khai thác tận dụng 3,9603 ha rừng trồng của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy để thực hiện dự án Bãi chôn lấp rác dự phòng Phú Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *