THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSDĐ 20 LÔ ĐẤT THUỘC KHU DÂN CƯ XEN GHÉP THÔN ĐÔNG HỒ, THÔN TRẰM NGANG, XÃ QUẢNG THÁI, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

ÔNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *