THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ KHU ĐẤT SỐ 106-114 ĐƯỜNG LÊ LỢI (KHU B), PHƯỜNG PHÚ HỘI, THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *